Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s tím, že můžeme používat soubory cookie pro zajištění její plné funkčnosti a analýzu návštěvnosti (více informací).

Tradiční český výrobce prstenů

Úvod

           Zobrazit

O nás

Společnost Farbilia a.s. byla založena v roce 2013. Jsme specializovanou výrobnou snubních prstenů.

Máme spoustu vzorů snubních prstenů, které vyrábíme ze zlata, stříbra i platiny za příznivé ceny.

Jsme čistě česká firma, která má sídlo na dobře dostupném místě na okraji Prahy.

S našimi zaměstnanci stále pracujeme na modernizaci původních technologií a snažíme se vytěžit maximum ze zkušeností tak, abychom dokázali uspokojit rostoucí nároky zákazníka kladené především na kvalitu zpracování, moderní design a smysl pro detail.

U nás si můžete vymyslet své originální a jedinečné vzory, které vyrobíme k Vaší spokojenosti.

Objednejte se 2 - 3 dny předem, abychom měli dost času se Vám věnovat. Jsme tady tak, aby Vám návštěva časově vyhovovala ( po pracovní době a v sobotu dopoledne).

Pravidelně naše prsteny vystavujeme na svatebních veletrzích v Praze. Jsou to veletrhy jak pro odbornou veřejnost, tak i pro koncového zákazníka.

 Naše stránky, které jste navštívili jsou pouze informativní. Klademe velký důraz na osobním setkání se zákazníkem, aby jste si vybrali ty nejlepší snubní prsteny pro váš Velký den.

Ceny na  našich stránkách jsou pouze předběžné. Pokud budete chtít jakékoli změny např. brilianty místo zirkonů, úpravu šíře a podobné, neváhejte zavolat a rádi Vám cenu přepočítáme.

 

ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE

VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

 

Společnost FARBILIA, a.s., IČO: 034 86 141, se sídlem Havlíčkova 430/12, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce č. 20089 (dále jen „společnost“),

v souladu s ust. § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejňuje, že valná hromada společnosti konaná dne 14. 12. 2018 v sídle v sídle advokátní kanceláře HRABA & CONSORTES v.o.s. v Říčanech, ulice Kamlerova 795, rozhodla o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie přijetím tohoto usnesení:

 

Valná hromada rozhoduje o přeměně všech 20 ks (dvaceti kusů) akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), na které je rozvržen základní kapitál společnosti, na 20 ks (dvacet kusů) akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Valná hromada určuje lhůtu k odevzdání akcií/hromadných akcií společnosti na 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti z listinné podoby na zaknihované. Při odevzdání dosavadních akcií/hromadných akcií společnosti je akcionář povinen sdělit společnosti číslo majetkového účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., na který má být zaknihovaná akcie zaevidována.

 

Usnesení valné hromady společnosti a související změna stanov společnosti byly ověřeny formou notářského zápisu sepsaného Mgr. Martinou Šmajstrlovou, notářkou se sídlem v Táboře, pod N 147/2018, NZ 133/2018.

 

 

V Říčanech dne 4. 1. 2019

 

FARBILIA, a.s.

Jaroslav Täubner

 

Celý kolektiv firmy Farbilia se těší na vaši návštěvu

 

 

                                           Zobrazit