Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s tím, že můžeme používat soubory cookie pro zajištění její plné funkčnosti a analýzu návštěvnosti (více informací).

Tradiční český výrobce prstenů

Úvod

Podmínky používání webových stránek 

I. Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.farbilia.cz a www.farbilia.sk (dále jen "stránky") je společnost FARBILIA a.s.,se sídlem Havlíčkova 430/12, 251 01 Říčany, identifikační číslo 03486141, (dále jen „provozovatel“). Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“), oprávněn vykonávat majetková práva ke stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu téchto stránek, a to včetně, nikoliv ovšem výlučně k textu, technických náčrtů a grafice, jejich designu, logu, jako i k veškerých vyobrazení na stránkách, včetně textu a fotografií získaných na základě ujednání s třetí stranou oprávněnou k jejich užívání.

Stránky jsou bezplatně veřejně přístupné, přičemž se jejich užívání řídí těmito podmínkami používány stránek:

II. Způsob používání

Návštěvník této stránky (dále jen „uživatel“ nebo "návštěvník") se zavazuje, že se při používání stránek bude vždy řídit předpisy platnými na území České republiky.

Uživatel se vstupem na stránky zavazuje, že nebude poškozovat dobré jméno provozovatele, ani činit kroky, které by k poškození jména provozovatele nebo jeho stránek směřovaly.

Uživatel se zejména zavazuje, že nebude:

a) zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu  stránek nebo je jinak zneužívat;

b) pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;

c) využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv, reklamu třetích subjektů, řetězových zpráv a zasílat na stránky vědomě zprávy obsahující viry, falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů;

d) na stránky umisťovat jakékoliv programy nebo odkazy k jejich stažení;

e) šířit na stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky;

f) používat vulgarizmy nebo se dopouštět společensky nevhodných poznámek na adresu třetích osob.

III. Omezení odpovědnosti provozovatele

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Jednotlivé časové verze těchto podmínek jsou archivovány, podobně jako jednotlivé časové verze dokumentů, jenž obecně upravují vztah mezi provozovatelem, coby prodávajícím a návštěvníkem v postavení kupujícího/spotřebitele. 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na jiné stránky třetích osob, reklamu, jakoukoliv jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek.

Provozovatel prohlašuje, že obsah stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

Tyto podmínky jsou účinné od 11.1.2016.

(první neaktualizované znění)

Ochrana osobních údajů

Aby každá objednávka našla svého adresáta, potřebujeme o Vás vědět několik údajů, které musíte vyplnit v objednávce. Tato data samozřejmě maximálně chráníme a nikdy nebudou poskytnuta třetí osobě. To, že takové údaje pro účely našeho e-shopu shromažďujeme a zpracovávame, jsme ohlásili Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz). Naši registraci najdete pod číslem 0000000000

Informace o zákaznících vždy uchováváme a používáme v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete navíc po vybavení objednávky kdykoliv odvolat, a to oznámením zaslaným na naši poštovní nebo mailovou adresu.